Kontakt

Kontakt

Medbörse GmbH & Co.KG
Europastraße 3
35394 Gießen

Telefon: +49 641 / 49411-530
Fax: +49 641 / 49411-118

e-mail: info@medboerse.sk
Internet: www.medboerse.sk

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Obvodného súdu v Gießene HRA 4317, DIČ: DE 285 666 993
Jednateľ spoločnosti: Rainer Groll

 

Prehlásenie spoločnosti o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Medbörse GmbH & Co.KG so sídlom v Gießene prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. Tieto údaje sú poskytované tretej strane (potencionálnemu poskytovateľovi zamestnania) so súhlasom lekára, na základe predchádzajúcej dohody.