Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

 

1. Požadovaná úroveň nemeckého jazyka pre prácu lekára v Nemecku

Každá spolková krajina si rozhoduje samostatne, akú znalosť nemeckého jazyka od zahraničného lekára bude vyžadovať. Vo väčšine z nich však postačuje zložit certifikát B2 (GOETHE, TELC alebo ÖSD). V prípade, že máte inú jazykovú skúšku, overte si u nás alebo na příslušnom úrade tzv. Approbationsbehörde, kde sa o miesto uchádzate, či Vám ju uznajú. V “Rheinland-Pfalz” a  “Nordrhein-Westfalen” musíte okrem certifikátu B2 preukázať i odbornú znalosť nemeckého jazyka formou testu simulujúceho rozhovor s pacientom. V Hesensku se vyžaduje certifikát C1 alebo B2 + odborný test.

Požiadavky v jednotlivých spolkových krajinách sa môžu v priebehu roku zmeniť. Ministerstvo zdravotníctva usiluje o zjednotenie a vytvorenie spoločnej normy pre jazykové skúšky.

2. Doporučené učebnice pre prípravu na všeobecnú jazykovú skúšku B2

01Nemecky s úsmevom  výborná učebnica pre samoukov a začiatočníkov. Za krátku dobu sa naučíte pomerne veľa, je písaná jednoduchou zrozumiteľnou formou. Taktiež gramatika je dobre vysvetlená v rodnom jazyku. K učebnici máte možnosť prikúpiť CD, DVD a cvičebnicu. Príprava od A1 – B2. Tip: učte sa články naspamäť a zaujímavé vety skúšajte preniesť do praxe.

02Aspekte 2 – učebnica je určená pre mierne pokročilých. Je vhodná pre prácu v skupine (aktuálne využívaná v Goethe inštitúte). Výhodou učebnice je, že vás priamo nasmeruje na požadovanú skúšku B2 v GI. V učebnici nájdete zaujmavé články na aktuálnu tému. Ku knihe je potrebné dokúpiť CD.  Pre komplexnejší nácvik doporučujeme aj DVD a cvičebnicu.

Fit fürs Goethe-Zertifikat B2 a Mittelstufe Deutsch B2 – v týchto cvičebniciach nájdete konkrétne testy s podrobným vysvetlením ako postupovať u skúšky. Doporučujeme vám pred skúškou naštudovať aspoň jednu z nich. Získate väčšiu sebadôveru a ušetríte čas na skúške.

3. Doporučená učebnica pre prípravu v odbornej nemčine

04 Němčina pro lékaře od Lucie Baštová a Ivana Mokrošová – učebnica obsahuje podrobný popis jednotlivých telesných systémov (vrátene obrázkov) a základné výrazy potrebné pre oboznámenie sa so zdravotníckym systémom v Nemecku. Taktiež sa zaoberá  odoberaním anamnézy, komunikáciou s nemocným a informuje o spôsobe písania služobných dopisov, vedení správ a vyplňovaní potrebných formulárov.