Naše služby

Naše služby

 

1. Cielené vyhľadanie vhodného pracovného miesta

Sme pripravení, vyhľadať Vám pracovné miesto, ktoré bude zodpovedať Vašim predstavám a zabezpečí Vám možnosti ďalšieho vzdelávania a profesijného rastu.

2. Osobné stretnutie a príprava na pracovný pohovor v Prahe

Na osobné stretnutie v Prahe s nemeckým špecialistom Vás pozveme v prípade, že Vaša znalosť nemeckého jazyka je na komunikatívnej úrovni /B2/.  Pripravíme Vás bezplatne na pracovný pohovor s nemeckým zamestnávateľom a niektorým z Vás už počas stretnutia ponúkneme adekvátne pracovné miesto.

3. Hospitácia v nemeckej nemocnici

Po prejavení Vášho záujmu o nami ponúknuté miesto zorganizujeme v krátkom čase 2-3-dňový pobyt v nemocnici na naše náklady (letenky/palivo, ubytovanie, strava). Počas prvého dňa si pozriete nemocnicu a zoznámite sa s primárom oddelenia a personálnym vedením. Druhý popr. tretí deň strávite na hospitácií na oddelení, kde spoznáte potencionálnych kolegov a získate bližšie informácie o fungovaní oddelenia (pracovná atmosféra, prístrojové vybavenie a pod.).

4. Doprovod počas pobytu v nemeckej nemocnici

Do nemocnice nepocestujete sám. Pridelíme Vám nemeckého konzultanta, ktorý Vás doprevadí do nemocnice. Nemecký konzultant bude prítomný aj na stretnutí s primárom oddelenia.

5. Pracovná zmluva

Postaráme sa o uzatvorenie pracovnej zmluvy a poskytneme Vám k nej konzultáciu.

6. Potrebné povolenia

Bezplatné vybavenie aprobácie a uznanie špecializácie považujeme za samozrejmosť (aprobácia min. 2-3 týždne, uznanie špecializácie cca 6-8 týždňov v závislosti od lekárskej komory). S aprobáciou už môžete v Nemecku pracovať ako lekár/-ka.

7. Poradenstvo po nástupe do nemocnice

Na personálnom oddelení v nemocnici Vám pomôžu vyriešiť rôzne praktické záležitosti (vybavenie ubytovania, založenie účtu, prihlásenie na úrady, škola pre deti atď.). K dispozícií sú Vám po celý čas aj naši poradcovia, na ktorých sa môžete s prípadnými otázkami kedykoľvek obrátiť.

“Medbörse GmbH & Co. KG poskytuje záujemcom o  zamestnanie všetky služby bezplatne a hradí náklady spojené so získaním pracovného miesta v Nemecku.”